اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :      
 
 
تدوین الزامات طراحی جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای جمعی مجتمع‏های مسکونی (نمونه موردی: مجتمع مسکونی ششصد دستگاه شهر مشهد)
 
استاد راهنما :. دکتر امینیان
 
دانشجو : محمدرضا تارخ
 
تاریخ دفاع : 96/6/27
 
ساعت: 12