اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،20 آذر 1398

تریبون آزاد

برگزاری تریبون آزاد

با موضوع دوستی دختر وپسر قبل از ازدواج

با حضور استاد مافی نژاد

سه شنبه هرهفته از ساعت 14 الی 16

 

امورفرهنگی موسسه آموزش عالی خاوران