مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در مقطع كارشناسي ارشد

 

                                                                                     بسمه تعالي

 

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در مقطع كارشناسي ارشد

ضمن عرض تبريك به واسطه قبولي شما در دانشگاه، به اطلاع مي‌رساند ارائه مدارك عنوان شده در رديف‌هاي زير و در زمان ثبت نام الزامي است.

يادآوري مي‌گردد ثبت نام در بازه‌هاي زمانبندي اعلام شده توسط موسسه به صورت زير صورت مي‌پذيرد و پس از پايان تاريخ اعلام شده منطبق بر ماده 3 آيين نامه آموزشي وزارت علوم عمل گرديده و دانشجو منصرف از تحصيل قلمداد مي‌گردد.

ترتيب بر اساس حرف اول نام خانوادگي

تاريخ مراجعه

ساعت ثبت نام

الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س- ش

95/06/23

8صبح تا 13

ص-ض-ط-ظ- ع- غ-ف-ق-ك- گ-ل-م-ن-و-ه-ي

95/06/24

8صبح تا 13

 

ü     - اصل فيش بانكي جهت شهريه نيمسال اول سال تحصيلي 96-95  به صورت

ü       علي الحساب   :مبلغ 10.000.000 ريال  نقد   و دو فقره چك 3.500.000 ريالي به تاريخ  95/08/05   و  95/10/05 در وجه موسسه آموزش عالي خاوران  

ü       - باقيمانده شهريه با توجه به تعداد واحد انتخابي قبل از دريافت كارت ورود به جلسه ، بايد تسويه حساب شود .

ü       توضيحات : جهت رفاه حال شما دانشجويان محترم ،‌شما مي‌توانيد به يكي از شعب بانك‌هاي ملت در سراسركشور مراجعه و يا از دستگاههاي پوز فروشگاهي و  ATM   موجود در محل موسسه استفاده نماييد .

 

-         حساب جام بانك ملت به شماره  1339298855 ( شماره كارت 2941-7012-3377-6104 )  به نام موسسه آموزش عالي خاوران

 

تذكرات مهم:

1-   توصيه مي‌گردد كه دانشجويان محترم جهت دريافت شماره شناسه پرداخت  بانكي خود از روز شنبه مورخ 13 /06/ 1395 به سايت موسسه به آدرسkhi.ac.ir  مراجعه يا به صورت حضوري از تابلوهاي نصب شده در محل موسسه دريافت نمايند .

2-  لازم است دانشجويان محترم فقط از ATM  هاي بانك ملت با استفاده از كارتهاي عضو شتاب جهت هر گونه پرداخت خود استفاده نمايند .

1.                   اصل شناسنامه و 2 دوره تصوير از تمام صفحات آن.

2.                   اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن. (دانشجويان پسر مشمول سه برگ تصوير پشت‌ و رو )

3.                   شش قطعه عكس4×3تمام رخ(دانشجويان پسر مشمول8 قطعه عکس) تهيه شده در سال جاري با زمينه سفيد با كيفيت بالاو پشت نويسي شده.

4.                    اصل مدرک پايان تحصيلات در مقطع کارشناسي(براي دانشجويان مقطع کارشناسي ناپيوسته همراه داشتن مدرک کارداني نيز الزامي مي‌باشد) که در آن معدل ذکر شده باشد،همراه سه برگ تصوير آن.

تبصره1: اصل فرم معدل (اين فرم در اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي تحصيلات تکميلي سال 1395 که در روز دوشنبه مورخ95/06/08 در سايت اينترنتي اين سازمان منتشر گرديده، نيز درج شده است.) براي فارغ التحصيلاني که فاقد مدرک کارشناسي هستند.

تبصره2:تاييديه معدل کارشناسي تا 94/11/30 براي پذيرفته شدگاني که تا 95/6/31 فارغ التحصيل مي‌شوند.(دانشجويان ترم آخر)

تذكرات مهم:

1-              حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت نام الزامي مي‌باشد.

2-              معدل کارشناسي پذيرفته شده بايد با معدلي که زمان ثبت نام اعلام نموده يکسان باشد بديهي است از ثبت نام آن دسته از افراد که مغايرت معدل دارند جدا خودداري خواهد شد.(مغايرت معدل کارداني و معدل اعلامي دانشجويان سال آخر نيز شامل اين بند مي‌باشد.)

 

5.      برگ اعلام پايان معافيت تحصيلي به معاونت وظيفه عمومي از مقطع کارشناسي.( براي كليه دانشجويان پسر مشمول خدمت وظيفه عمومي الزامي است)

6.     دانشجويان پسر ملزم به ارائه يكي از مدارك زير مي‌باشند:

     برگ سبز اعزام به خدمت وظيفه عمومي بدون مهر غيبت و تاريخ اعزام بعد از 1 مهر سال جاري

        اصل كارت الکترونيکي پايان خدمت وظيفه عمومي دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن.

       اصل كارت الکترونيکي معافيت دائم وظيفه عمومي دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن

       نامه موافقت از يگان خدمتي ويژه پرسنل نظامي

       مجوز كتبي از سازمان وظيفه عمومي ناجا مبني بر ادامه تحصيل

        اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت