اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

کسب مقام دوم دو ۵۰۰۰ متر

 
تبریک به خانواده بزرگ خاوران

کسب مقام دوم دو ۵۰۰۰ متر چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور  توسط آقای محمد فرجی دانشجوی رشته عمران موسسه آموزش عالی خاوران