کسب مقام دوم دو ۵۰۰۰ متر

 
تبریک به خانواده بزرگ خاوران

کسب مقام دوم دو ۵۰۰۰ متر چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور  توسط آقای محمد فرجی دانشجوی رشته عمران موسسه آموزش عالی خاوران