اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

کوهپیمایی

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون فرهنگ و نشاط به مناسبت هفته تربیت بدنی و به منظور تقویت روحیه ی نشاط

در بین دانشجویان اقدام به برگزاری اردوی یک روزه کوهپیمایی مورخ97/7/19 نمود .