اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

مسابقات قرآن وعترت

امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون قرآن وعترت سی وسومین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت دانشجویی در مرحله دانشگاهی را در تاریخ1396/12/07 با حضور دانشجویان شرکت کننده و همکاران واساتید وبا نظارت داوران در بخش شفاهی وکتبی برگزار نمود