اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان

طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان توسط مرکز مشاوره دانشجویی مؤسسه همزمان با سایر دانشگاههای کشور در نیمه اول اسفند 96 اجرا گردید. در این طرح 300 عدد پرسشنامه بین 300 نفر ار دانشجویان در رشته های مختلف که بطور تصادفی انتخاب شده بودند توزیع گردید تا به سؤالات آن پاسخ دهند سپس پرسشنامه های تکمیل شده جهت استخراج نتایج به مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی ارسال گردید. این طرح پژوهشی با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان انجام می گیرد و داده های حاصل از آن به شکل گروهی تجزیه و تحلیل خواهد شد و هدف نهایی آن برای ارتقای سلامت روانی - اجتماعی دانشجویان است.