مدارك مورد نياز جهت درخواست گواهينامه موقت / دانشنامه

مدارك مورد نياز جهت درخواست گواهينامه موقت / دانشنامه

 

 

 

گواهينامه موقت:

1-     دو برگ فرم درخواست گواهينامه موقت (موجود در سايت و واحد انتشارات) كه فقط قسمت درخواست دانشجو تكميل گردد.

2-     يك قطعه عكس 3*4زمينه سفيد

3-     كپي كارت ملي

4-     كپي كارت پايان خدمت / معافيت، يا گواهي اشتغال به خدمت از يگان خدمتي (براي فارغ‌التحصيلان پسر مشغول به خدمت)، گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر شماره و تاريخ معافيت تحصيلي از مقطع بالاتر (براي فارغ‌التحصيلان پسر مشغول به تحصيل)

5-     فرم تعهد (قابل تهيه از دايره فارغ التحصيلان)

6-      پاكت پستي ويژه (قابل تهيه از واحد انتشارات)

*فارغ‌التحصيلاني مي‌توانند متقاضي گواهينامه موقت باشند كه يا وام وزارت علوم را دريافت كرده باشند، يا مقطع قبل از موسسه خاوران را بصورت رايگان و روزانه درس خوانده باشند.

دانشنامه:

1-     دو برگ فرم درخواست دانشنامه (موجود در سايت و واحد انتشارات) كه فقط قسمت درخواست دانشجو تكميل گردد.

2-     دو قطعه عكس 3*4 زمينه سفيد

3-     كپي كارت ملي

4-     كپي كارت پايان خدمت / معافيت، يا گواهي اشتغال به خدمت از يگان خدمتي (براي فارغ‌التحصيلان پسر مشغول به خدمت)، يا گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر شماره و تاريخ معافيت تحصيلي از مقطع بالاتر (براي فارغ‌التحصيلان پسر مشغول به تحصيل)

5-     پاكت پستي ويژه (قابل تهيه از واحد انتشارات)

*فارغ التحصيلاني كه قبلاً گواهينامه موقت دريافت كرده‌اند براي درخواست دانشنامه حتماً بايد گواهينامه موقت خود را به اداره آموزش عودت دهند.