اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

کانون قرآن وعترت

امور فرهنگی با همکاری کانون دانشجویی قرآن وعترت موسسه 

به منظور گسترش فرهنگ قرآنی اقدام به برگزاری یک دوره کلاس تجوید و

و روخوانی قرآن در قالب طرحی با نام گامی به سوی آسمان (گام دوم) روزهای 

پنج شنبه هر هفته از ساعت 10-12 مینماید

این طرح زیر نظر ستاد احیاء قرآن و با مشارکت شهرداری ، اداره امور اوقاف وخیریه ودرسه گام برگزارمیگردد