کانون دانشجویی قرآن و عترت

با فرارسیدن هفته ی قرآن و عترت دانشگاه و مصادف شدن آن با روز کتاب و کتابخوانی امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی قرآن و عترت اقدام به برگزاری مسابقه ی کتابخوانی با عنوان «کتاب سه دقیقه در قیامت» می نماید .

این مسابقه ویژه ی اساتید ، کارکنان و دانشجویان در حال برگزاری ست و در روز 24 آبان ماه ، روز کتاب و کتابخوانی ، از بین افراد شرکت کننده به 5 نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده اند به قید قرعه جوایز نقدی اهدا خواهد شد