اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

دبیر کل همایش برق و مهندسی پزشکی زیر مجموعه سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی ساستک

دبیر کل همایش برق و مهندسی پزشکی زیر مجموعه سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی ساستک، جناب آقاي دكتر محمدرضا کرمی ملائی هیات علمی دانشگاه نوشیروانی بابل معرفی شدند.