اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

دبیر کل همایش برق و مهندسی پزشکی زیر مجموعه سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی ساستک

دبیر کل همایش برق و مهندسی پزشکی زیر مجموعه سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی ساستک، جناب آقاي دكتر محمدرضا کرمی ملائی هیات علمی دانشگاه نوشیروانی بابل معرفی شدند.