اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
شنبه، 28 دی 1398

کسب مقام قهرانی

کسب مقام قهرمانی در مسابقات پاورلیفتینگ