اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 21 آبان 1398

کسب مقام قهرانی

کسب مقام قهرمانی در مسابقات پاورلیفتینگ