اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

مجوز برگزاری سیزدهمین سمپوزیوم ساستک

 

 

مجوز برگزاری سیزدهمین سمپوزیوم ساستک با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران به شماره 16/106596 مورخ 15/05/1397از دفتر همکاریهای بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری کسب شد.