اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع

امور فرهنگی موسسه درماه مبارک رمضان باهماهنگی وهمکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) 
 توسط دانشجویان کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع اقدام به برگزاری طرح اکرام ایتام ومحسنین

جهت ثبت نام حامیان در سطح موسسه می نماید. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر وثبت نام به امور فرهنگی ویا طبقه همکف

(کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع)مراجعه نمایند.