اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 1 فروردین 1398

چالش سفره هفت سین

اهداء جوایز نفرات برتر مسابقه عکاسی سفره های هفت سین سال 1397که توسط امور فرهنگی برگزار گردید
نفر اول:خانم توانایی 
نفر دوم:خانم احمدی
نفر سوم : آقای ایروانی