اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

چالش سفره هفت سین

اهداء جوایز نفرات برتر مسابقه عکاسی سفره های هفت سین سال 1397که توسط امور فرهنگی برگزار گردید
نفر اول:خانم توانایی 
نفر دوم:خانم احمدی
نفر سوم : آقای ایروانی