اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 23 مرداد 1399

فرزانگان کشوری در خاوران

#فرزانگان_کشوری در خاوران
 
مراسم کارسوق #علوم اعصاب شناختی و کارگاه های آموزشی دانش آموزان نخبه ی کشوری #دبیرستان_تیزهوشان
 
آمفی تئاتر #موسسه آموزش عالی خاوران