مسابقات شنا

مسابقات شنا دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی منطقه 9 کشور در روز پنج شنبه مورخ7/10/96 در استخر مجموعه آب منطقه برگزار گردید که نتایج حاصل شده به شرح ذیل می باشد:

اعضای تیم:بنیامین نوفل،حامد مرادی،امیر باغشنی،مجید گلچیان  مربی:احسان محمدزاده

1-100 متر قورباغه  بنیامین نوفل  (مقام اول)

2-100 متر کرال سینه بنیامین نوفل (مقام اول)

3-50 متر کرال سینه حامد مرادی  (مقام دوم)

4-4*50 تیمی (مقام سوم)

 

 

تیمی:  سناباد(مقام اول)   خاوران(مقام دوم)  عطار(مقام سوم)