جلسه هم اندیشی

#جلسه_هم_اندیشی #موسسه_آموزش_عالی_خاوران
 
جلسه هم اندیشی فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی خاوران
 
بررسی چالش های بازار کار در حوزه مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر
بررسی فرآیند جذب دانشجویان موسسه آموزش عالی خاوران جهت ورود به بازار کار
شناسایی مهارت های تخصصی جهت ورود به بازار کار 
معرفی مشاغل تخصصی مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر
 
مورخ : 1401/03/19
ساعت برگزاری: 17