اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:
 
تعیین تاثیر مدت کارکرد لوله های فولادی بر هیدرولیک جریان در خطوط انتقال آب
 
استاد راهنما :. دکتر علامتیان
 
دانشجو : سید حسین کاشف
 
تاریخ دفاع : 96/6/27
 
ساعت: 12