اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

کانون دانشجویی فرهنگ واجتماع

امورفرهنگی موسسه در پی شعار اهدای خون اهدای زندگی و در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون

باهمکاری کانون دانشجویی فرهنگ واجتماع و باهماهنگی و دعوت از سازمان انتقال خون ،

برنامه ای در جهت دریافت خون به صورت داوطلبانه در روز شنبه مورخ 98/1/31 برگزارنمود.