کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع

کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع اقدام به برگزاری طرحی با محوریت کمک به کودکان نیازمند نموده است .

فعالین این حوزه از همکاران و دانشجویان موسسه طلب همکاری کرده و به صورت حضوری و مجازی دیگران را به سوی این عمل خیر سوق داده اند .

در این طرح فعالین قصد دارند پس از جمع آوری کمک های نقدی لوازم التحریر ، پوشاک و اقلام مصرفی تهیه و به نیازمندان اهدا کنند