اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

کانون فرهنگ و رسانه

تقدیر از فعال فرهنگی سرکارخانم رحمانی معاون دبیر کانون فرهنگ و رسانه