اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

کانون فرهنگ و رسانه

تقدیر از فعال فرهنگی سرکارخانم رحمانی معاون دبیر کانون فرهنگ و رسانه