اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 11 فروردین 1399

کانون دانشجویی قرآن و عترت

سیاهپوشی و فضاسازی موسسه به مناسبت دهه فاطمیه توسط دانشجویان

کانون قرآن و عترت