اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

گروه معارف

گروه معارف موسسه جلسه کاری این ترم خود را با محوریت نیازها ، اهداف و چالش های پیش رو؛

در تاریخ 97/12/1 باحضور اساتید گروه و با ریاست مدیرگروه معارف آقای دکتررجایی پوربرگزار نمود.

لازم به ذکراست در این جلسه سه نماینده از نهاد رهبری حضورداشتند.