عملكرد ورزشي

مسابقات ورزشي دانشگاهها و موسسات غيرانتفاعي منطقه 9 كشور در رشته هاي فوتسال، واليبال و بسكتبال پسران در روز دوشنبه مورخ 29/9/95 با حضور نمايندگان دانشگاهها و موسسات غيرانتفاعي منطقه 9 كشور در محل موسسه فردوس قرعه كشي شد. موسسه آموزش عالي خاوران در رشته هاي واليبال و فوتسال اعلام آمادگي نمود و پس از قرعه كشي در گروههاي ذيل قرار گرفت.

گروه تيم فوتسال: خاوران، بينالود، عطار، كاويان، حكمت رضوي

گروه تيم واليبال: خاوران، خيام، امام رضا، اسرار، فردوس

مسابقات فوتسال از روز شنبه مورخ 4/10/95 در محل سالن كارگران قاسم آباد آغاز گرديد و نتايج تيم موسسه بصورت ذيل بدست آمد:

خاوران 2- 0 حكمت رضوي

خاوران 3- 0 كاويان

خاوران 2- 3 عطار

خاوران 4-0 بينالود

تيم فوتسال موسسه با 9 امتياز به عنوان سرگروه به مرحله 4/1 نهايي صعود كرد. در مرحله 4/1 نهايي با نتيجه 3-2 مغلوب تيم خيام شد و از راهيابي به نيمه نهايي باز ماند.

مسابقات واليبال از روز يكشنبه مورخ 5/10/95 در محل سالن واليبال مجموعه آب منطقه آغاز شد و نتايج ذيل براي تيم موسسه بدست آمد:

خاوران 2-1 اسرار

خاوران0-2 فردوس

خاوران 2-0 خيام

خاوران 0-2 امام رضا

تيم واليبال موسسه با كسب مقام سوم گروه از صعود به مرحله نيمه نهايي باز ماند.