اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

تریبون آزاد

امور فرهنگی موسسه در راستای ترویج فرهنگ حسنه ازدواج ودر جهت شناخت مشکلا ت دانشجویان در این زمینه روزهای یکشنبه وسه شنبه هر هفته اقدام به برگزاری تریبون آزاد با موضوع (چرا مجردین) با حضور کارشناش مربوطه می نماید
جهت کسب اطلاعات بیشتربه امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایید