قابل توجه دانشجويان گروه عمران و مديريت پروژه(كارشناسي مديريت پروژه)

در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95  دروس تخصصی زیر در گروه عمران و مديريت پروژه ارائه خواهد شد. دانشجویان در صورتی که تمایل به ارائه دروس تخصصی دیگر دارند به کارشناس گروه عمران مراجعه نمایند

رديف كارشناسي مديريت پروژه
1 كارگاه عمومي2
2 برنامه‌سازي كامپيوتر
3 اقتصاد مهندسي
4 خلاقيت و حل مسئله
5 مهارت‌هاي زندگي
6 استانداردهاي مديريت پروژه
7 مديريت كارگاه و منابع انساني
8 اصول مكانيك خاك و پي و آز
9 تحليل سازه(1)
10 مصالح ساختماني و آز
11 قوانين حاكم بر پروژه
12 طراحي اجرايي 1
13 تاسيسات زيربنايي و ساختماني
14 زبان تخصصي
15 مديريت بحران و ريسك
16 تحقيق در عمليات
17 نقشه‌برداري و عمليات
18 مكانيك سيالات
19 مديريت ايمني كارگاه
20 مديريت مالي و حسابداري پروژه
21 اجراي متره و برآورد
22 اصول و مقررات پيمان
23 تكنولوژي بتن و آزمايشگاه
24 ماشين آلات ساخت
25 برنامه ريزي و كنترل پروژه
26 پروژه بارگذاري
27 طراحي معماري و شهرسازي

  گروه عمران و مديريت پروژه

1395/04/26