اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 11 فروردین 1399

ولادت حضرت زهرا(س)

امورفرهنگی موسسه در تاریخ 26 بهمن ماه به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن

ضمن فضاسازی محیطی، تبریک در فضای مجازی و پخش مولودی اقدام به توزیع شیرینی بین کارمندان

و دانشجویان نمود.