اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

همایش کوچینگ دانشجویی

 
 
 
اولین  همایش  کوچینگ دانشجویی
ویژه عموم دانشجویان که به مسیر شغلی آینده فکر می کنند
چهارشنبه 8 خرداد 98
ساعت 11 الی13 آمفی تئاتر دانشگاه خاوران
ظرفیت محدود ،ثبت نام دفتر  ارتباط با صنعت یا ارسال نام و رشته به ایدی @art_tvk
مهندس توکلی فر