مسابقات فوتسال

مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی منطقه 9 کشور در روز سه شنبه مورخ 5/10/96 در سالن صیاد شیرازی به پایان رسید و تیم خاوران در نهایت مقام دوم این دوره از مسابقات رو بدست آوردند.

اعضای تیم: ، مصطفی مقدسیان بقمچی، حسین رجبی، امید عمرانی، محمد عابدی، محمدرضا نیک فرجام، سجاد جاهدی، سید محمد مزینانی، غلامرضا رنگ آمیز طوسی، جواد اکبرزاده جعفرآباد، جواد جهانی فر

مربی: وحید امیری فارسانی

 

خیام (مقام اول)   خاوران(دوم)  فردوس(سوم)