اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :    
 
 
بررسی راهکارهای مدیریت کیفیت در عملکرد کیفی طرح های عمرانی و تاثیرات آن بر روی هزینه ساخت و بهره برداری
 
 
استاد راهنما :. دکترقهرمان زاده
 
دانشجو :سید جواد محمدی
 
تاریخ دفاع : 96/6/27
 
ساعت: 8