اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

تفاهم نامه همكاري

 

انعقاد تفاهم نامه همكاري فعاليت هاي آموزشي درسطح بين المللي بین دانشگاه شهید رجائی و موسسه آموزش عالی خاوران و با همکاری دانشگاه های لاتروب و ویکتوریای استرالیا

کسب اطلاعات بیشتر