اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،20 آذر 1398

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی

 
 
🏮بازدید علمی از #تصفیه_خانه التیمور مشهد 
 
📟با حضور دکتر #علامتیان و دکتر #هادیان