اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی

 
 
🏮بازدید علمی از #تصفیه_خانه التیمور مشهد 
 
📟با حضور دکتر #علامتیان و دکتر #هادیان