اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 
عنوان پایان نامه :      
 
تحلیل بر اصول و معیارهای یک محله مسکونی و کاربرد آن در برنامه ریزی توسعه محلی به منظور ارائه معیارهای پیشنهادی
 
نمونه موردی: محله بنفشه (حدفاصل خیابان بهار تا بلوار جانباز)
 
 
استاد راهنما :. دکتر حاتمی نژاد
 
دانشجو : سپیده شیبانی
 
تاریخ دفاع : 96/6/29
 
ساعت: 14