حضور جناب آقای دکتر ابراهیم علامتیان در نهمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

جناب آقای دکتر ابراهیم علامتیان عضو محترم هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران با ارائه مقاله با عنوان  " بررسی جریان ورودی جانبی مستغرق از کانال فرعی به جریان فوق بحرانی در کانال اصلی" به صورت شفاهی در نهمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد شرکت نمودند.  این کنگره به مدت دو روز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.