قابل توجه دانشجويان عزيز

💢قابل توجه دانشجويان عزيز💢
 
به دليل ارتقاء سيستم آموزش، كليه دسترسي ها به اين سيستم از تاريخ ٩٥/٥/١ لغايت ٩٥/٥/٨ براي همه ي افراد ( اساتيد، كاركنان و دانشجويان) قطع مي باشد. 
در صورت لزوم كارهاي آموزشي- مالي خود را قبل از اين تاريخ پيگيري بفرماييد. 
.لازم به ذکر است در بازه زمانی مذکور بخشهای آموزش و مالی از پاسخگوئی حضوری معذورند.