اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 30 بهمن 1397

کانون هنر

امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی هنر،یک دوره کلاس آموزش ویترای
باحضور استاد مربوطه وبا هزینه دانشجویی 60000 تومان
دربین دانشجویان متقاضی ثبت نام، برگزارنمود