اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 4 تیر 1397

کانون هنر

امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی هنر،یک دوره کلاس آموزش ویترای
باحضور استاد مربوطه وبا هزینه دانشجویی 60000 تومان
دربین دانشجویان متقاضی ثبت نام، برگزارنمود