اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

کانون دانشجویی فرهنگ و رسانه

امورفرهنگی موسسه باهمکاری کانون دانشجویی فرهنگ و رسانه در جهت کشف و شکوفایی

استعدادهای بازیگری و گسترش این هنر اقدام به برگزاری کارگاه آموزش بازیگری نمود.

این دوره آموزشی هرهفته پنجشنبه ها از ساعت 12 الی 15 در مکان آمفی تئاتر موسسه

برگزار گردید.