اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

جلسه با مدیریت محترم برج آرمیتاژ

 

جلسه هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران با مدیریت محترم برج آرمیتاژ