قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم،

مهمان درس برای دانشجویانیکه تنها حائز شرایط زیر می باشند بلامانع است،

1- با انتخاب واحد در تابستان دانشجو فارغ التحصیل میگردد.

2- با انتخاب واحد در تابستان دو درس از دانشجو قابل ارائه به استاد ( RC) باقی بماند.

3-پس از انتخاب واحد در تابستان میزان واحدهای باقی مانده دانشجو برای فراغت از تحصیل در نیمسال اول 95 به تعداد 18 تا 24 واحد می باشد......

4- به تشخیص مدیر گروه احتمال آن برود که دروس متقاضی در نیمسال اول 95 ارائه نشوند....

آخرین مهلت اخذ مهمانی پانزدهم تیرماه می باشد....