اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

چاپ مقاله

 
 
 
 
پذیرش مقاله دانشجوی کارشناسی ارشدموسسه اموزش عالی خاوران در نشریه ی پژوهش های اقلیم شناسی«علمی_پژوهشی»
 
 
چاپ شده در :دوره1397،شماره33،پاییز1397
 
 
عنوان مقاله:
نقشه سازی رقومی ویژگیهای خاک بااستفاده ازداده ی سنجش از دور
 
 
مولفین: دکتر مجیدرحیم زادگان، حامدحسنلو «دانشجوی ارشد مهندسی  سنجش، ازدورخاوران»، دکترمحمدرضامباشری