كارگاه مكانيك

کارگاه مکانیک در مهرماه 1388در مکان دائمی موسسه آموزش عالی خاوران افتتاح شد که این کارگاه با توجه به نیاز دانشجویان و ورود تجهیزات جدید، سالانه مجهزتر خواهد شد.

 

 

 

عناوین دروسی که در این آزمایشگاه تدریس می شود به شرح زیر می باشد:

1-      كارگاه عمومي 1 و2

2-      كارگاه تاسيسات مكانيكي

3-      كارگاه اجزاماشين

4-    كارگاه مكانيك عمومي