اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

ویژه برنامه عیدتاعید

امورفرهنگی موسسه با همکاری کمیته برگزاری همایش خانواده و دانشگاه و کانون دانشجویی

قرآن و عترت اقدام به برگزاری ویژه برنامه عیدتاعیدبامحوریت خانواده و ازدواج ویژه دانشجویان و

والدین گرامی آنها در تاریخ 97/12/12 نمود.