اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

ویژه برنامه عیدتاعید

امورفرهنگی موسسه با همکاری کمیته برگزاری همایش خانواده و دانشگاه و کانون دانشجویی

قرآن و عترت اقدام به برگزاری ویژه برنامه عیدتاعیدبامحوریت خانواده و ازدواج ویژه دانشجویان و

والدین گرامی آنها در تاریخ 97/12/12 نمود.