اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

خبر خوب

 

 

انتصاب عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه خاوران دکتر مبهوت به عنوان مشاور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در حوزه مسکن و شهرسازی