اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

سخنرانی جناب آقای دکتر پیتر رید در ساستک سیزدهم

 جناب آقای دکتر پیتر رید در افتتاحیه سیرذهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولژی که در آذر 1397 برگزار خواهد شد سخنرانی با عنوان 

 

The Science “Replication Crisis” and the need for better science quality control “  

خواهند داشت.

 

مشاهده رزومه