اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

سخنرانی جناب آقای دکتر پیتر رید در ساستک سیزدهم

 جناب آقای دکتر پیتر رید در افتتاحیه سیرذهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولژی که در آذر 1397 برگزار خواهد شد سخنرانی با عنوان 

 

The Science “Replication Crisis” and the need for better science quality control “  

خواهند داشت.

 

مشاهده رزومه