برگزاری همایش کوچینگ دانشجویی

 
 
سخنران:دکتر احمدی منش عضو بنیاد نخبگان کوچینگ ایران
آشنایی دانشجویان با مفهوم جدید کوچینگ و شناخت وی از ماهیت ذاتی درون خود برای انتخاب شغل آینده
آمفی تئاتر دانشگاه خاوران مشهد
 
اسامی دانشجویانی که در همایش کوچینگ شرکت کردند و به قید قرعه جلسه رایگان مشاوره تحصیلی و شغلی با دکتر احمدی منش برنده شدند:
🧰اقای مهدی پاکدامن‌
🧰آقای سعید کاخکی 
🧰خانم الهام سبزبان
با ارزوی موفقیت این دانشجویان در انتخاب مسیر شغلی🌹