اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

اردوی یک روزه

 امور فرهنگی در جهت تقویت روحیه وارتباط موثردانشجویان با فضای فرهنگی دانشگاهی اقدام به برگزاری اردوی یک روزه فرهنگی _تفریحی ارتکند (کلات) نمود