اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 11 فروردین 1399

کانون دانشجویی فرهنگ و رسانه

امورفرهنگی با همکاری کانون دانشجویی فرهنگ و رسانه:
برگزاری تئاتر پرفورمنس با موضوع فرهنگی ـ اجتماعی به نام "نر"
با کارگردانی شکیبا فرزانه
مورخ 98/12/3 در سالن آمفی تئاتر موسسه