كارگاه هيدروليك و تاسيسات برقي

كارگاه هيدروليك و تاسيسات برقي در مهرماه 1389در مکان دائمی موسسه آموزش عالی خاوران افتتاح شد که این کارگاه با توجه به نیاز دانشجویان و ورود تجهیزات جدید، سالانه مجهزتر خواهد شد.