اطلاعیه بسیار مهم تمدید سنوات " قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد"

 

اطلاعیه بسیار مهم تمدید سنوات

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد"

 

 

دانشجویانی که سنوات مجاز تحصیلی آنان ( 4 نیمسال ) به پایان رسیده است، باید هرچه سریعتر جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل در نیمسال پنجم ( بهمن 95) فرم طرح اشکال آموزشی را از سایت مؤسسه دریافت و پس از تکمیل و ثبت دلایل و مستندات، از تاریخ  1395/11/11 لغایت 1395/11/16 به مدیریت تحصیلات تکمیلی در طبقه اول ( سرکارخانم ارباب ) تحویل نمایند.

 

دانشجویانی که سنوات مجاز تحصیلی آنان ( 5 نیمسال و بیشتر) به پایان رسیده است، باید هرچه سریعتر جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل در نیمسال ششم و هفتم و... (بهمن 95) فرم کمیسیون موارد خاص را از انتشارات دریافت و پس از تکمیل و ثبت دلایل و مستندات، از تاریخ 1395/11/16 لغایت 1395/11/21 به اداره آموزش ( سرکارخانم صابر) تحویل نمایند.

و نیز آن دسته دانشجویانی که تعداد مشروطي آن‌ها حداكثر 2 نيمسال ميباشد، باید هرچه سریعتر جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل فرم کمیسیون موارد خاص را از انتشارات دریافت و پس از تکمیل و ثبت دلایل و مستندات، از تاریخ 1395/11/16 لغایت 1395/11/21  به اداره آموزش ( سرکارخانم صابر) تحویل نمایند.

 

بدیهی است که عدم تحویل فرم مذکور تا تاریخ تعیین شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و عواقب آن به عهده‌ی دانشجو می‌باشد.

 

مدیر تحصیلات تکمیلی 95/10/20